Kontakt

Kontaktný formulár

Kontaktná adresa:

Prevádzka zrušená
Tel: 0850 250 250

Sídlo spoločnosti:

Kpt. O. Jaroša 3
974 11 Banská Bystrica - Rudlová

Fakturačné údaje:

BBX s.r.o.
Kpt. O. Jaroša 3,
Banská Bystrica 974 11
Zapísaná na okresnom súde Banská Bystrica
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 13459/S

IČO: 36816221
DIČ: 2022425988
IČ DPH: SK2022425988

Spoločnosť je mesačným platiteľom DPH.
Číslo bankového účtu: 2622783838/1100 Tatra Banka a.s.
IBAN: SK03 1100 0000 0026 2278 3838
Deň zápisu: 09.08.2007
Konateľ a majiteľ: Mgr. Rudolf Kubík.

Rýchly kontakt
0850 250 250

9:00 - 17:00 hod.

Rýchly kontakt

Kontaktujte nás: