Dokumenty na stiahnutie

Dokumenty spoločnosti BBX s.r.o.

Vzor zmluvy o pripojení

Všeobecné podmienky

Všeobecné podmienky pre IPTV

Reklamačný poriadok

Špecifikácia účastníckej prípojky

Obchodné podmienky pre uzatváranie zmlúv s využitím prostriedkov komunikácie na diaľku

Vyhlásenie prevádzkovateľa o ochrane osobných údajov

Všeobecné dokumenty

Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov 268/2007 Z.z.

Zákon o elektronických komunikáciách 351/2011 Z.z.

Zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 50/1976 Z.z.

Ustanovenie §69 ods.1 zákona č.610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách

Rýchly kontakt

Kontaktujte nás: