Blog

O tom ako nám uškodila zmena zákona o DPH a nikto nám neverí

Dec 08, 2016
Autor: Gyro

Od 1. januára 2016 je v platnosti novela zákona o DPH, ktorá sa celkom vo veľkej miere dotkla aj nášho podnikania v oblasti poskytovania elektronických služieb na vlastných sieťach, avšak budovaných dodávateľsky.

Zdanlivo neškodná, no pre nás ostrá zmena

Začiatkom roka 2016 sa zaviedlo nové pravidlo týkajúce sa dani DPH, ktorému hovoríme "tuzemský prenos daňovej povinnosti pri dodaní stavebných prác" platiteľom dane inému platiteľovi dane. (novela zákona č. 268/2015 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty, ktorému hovoríme jednoducho zákon o DPH).

Toto opatrenie má pomôcť, drobným dodávateľom stavebných prác, aby nedoplácali na nepoctivých neplatiacich odberateľov. Núti prenos daňovej povinnosti pri stavebných prácach na hlavného odberateľa. Platba DPH sa tak posunie z dodávateľa na odberateľa. Daň štátu teda odvedie až posledná firma v reťazci. V praxi sa takýto prípad zvykne nazývať "tuzemské samozdanenie". Toľko poučka, poďme sa pozrieť ako to však funguje v praxi. Budeme uvažovať o dvoch firmách, firma BBX (odberateľ), ktorá poskytuje internet a stavia siete, no stavebné práce pre ňu vykonáva iná firma, povedzme firma STAVBA (dodávateľ).

Pred rokom 2016

Firma BBX si od firmy STAVBA objednala výkopové práce v hodnote 100 000 € bez DPH, čo je 120 000 € vrátane DPH. Firma BBX však žije z mesačných príjmov od zákazníkov elektronických služieb, nemá nahromadenú takú kôpku. Tak sa BBX s firmou STAVBA dohodne, že im faktúry bude uhrádzať postupne až do konca roka, kedy sú už stavebné práce dávno ukončené a BBX má väčšie finančné rezervy z mesačných tokov. Firma STAVBA je finančne zabezpečená a preto nemá problém na takúto dohodu pristúpiť a firmu BBX akoby zaúveruje. Firma BBX sumu 120 000 € do konca roka zaplatí a všetko skončí modelom "WIN - WIN". Firma STAVBA, DPH už dávno odviedla.

Po januári roku 2016

V roku 2016 si BBX znova objedná od firmy STAVBA výkopové práce v hodnote 100 000 € bez DPH, avšak je tu jeden rozdiel. Pred rokom 2016 bola aj DPH zaplatená firme STAVBA a o to nižšiu sumu DPH musela firma BBX zaplatiť štátu. Teraz BBX spláca STAVBE len sumu 100 000 € a DPH vo výške 20 000 € musí zaplatiť štátu naraz, lebo štát nepočká. 

Ide o vedľajší efekt na ktorý nikto nemyslel, lebo v "štandardnom modeli" podnikania sa všetky faktúry platia načas a riadne. 

Keby nebolo keby, alebo ako sme to vyriešili pri pive

Možno by bolo lepšie keby dal štát firmám možnosť rozhodnúť sa či fakturovať s prenesenou DPH alebo klasicky a nie direktívne určovať pravidlá ktoré môžu mať nečakaný vplyv na podnikanie niektorých odvetví. Je množstvo regionálnych poskytovateľov, ktorí obchádzajú DPH rôznymi duplicitnými firmami internet1, internet2, internet3 s.r.o. a podobne. Zrušenie DPH na celom svete by bol reálny krok na zlepšenie podnikateľskej atmosféry. DPH a jej komplikovanosť, jej výnimky, jej rôzne výšky i nepochopenie bežnými ľudmi sú dvermi do sveta daňových podvodov a únikov, obrovský štátny aparát ktorý ju musí manažovať je jeden nenásytný moloch. Pritom by stačil mechanizmus štýlu "zaplať štátu 10% z každej prijatej platby". Štát by vybral viac na daniach a život podnikateľa by bol jednoduchší, menej by sa klamalo a všetkým ľahšie dýchalo. Treba sa zamyslieť, prečo to tak nie je.
Viac o tom ako fungue DPH nájdete na: ​Wikipedia: DPH.

Rýchly kontakt

Kontaktujte nás: